Condicions de les llistes de naixement

 

  • Per poder gaudir del xec regal o del descompte, I’import mínim de la llista ha de ser de 600 euros i un mínim de 5 articles.

 

  • Els articles de la llista que ja tinguin descompte, no comptaran a afectes de l’import total de la llista.

 

  • Un cop tancada la llista podreu escollir quina opció de descompte preferiu:

 

– gaudir d’un 10% de descompte en tots els productes que adquiriu a la botiga (durant 6 mesos des del naixement de la criatura si l’import de la llista és inferior als 1000 euros o 1 any si és superior). Us entregarem una tarja que caldrà mostrar cada vegada que es faci una compra

– o beneficiar-se d’un xec regal el càlcul del qual s’obtindrà per un percentatge de l’import del total de la llista segons els següents trams de compra:

de    600 a    999 euros un  5%

de 1.000 a 1.499 euros un  7,5%

de 1.500 en endavant un    10%

 

– El xec regal mai serà superior a 500 euros i té una validesa d’un any.

– No s’inclou en el càlcul del xec la puericultura rodant i el mobiliari

 

  • Els amics i familiars podran fer-vos regals sense desplaçar-se a la botiga. Nosaltres els facilitem la llista per mail i ells un cop han escollit el regal ens poden fer una transferència.

 

  • La llista es mantindrà oberta fins 4 mesos després del naixement de la criatura, moment ens que s’haurà de liquidar venint a adquirir els productes que quedin a la llista (aquests articles no gaudiran del descompte).